İngilizce Retur Tercüme Nedir?

İngilizce Retur Tercüme Nedir?

Günümüzde sözlü tercüme hakkında pek çok yalan yanlış bilgi yer almaktadır ve aslında sözlü tercüme çok önem taşıyan, fakat kişilerin ‘sözlü tercüme yapabilmek için yabancı bir dil bilinmesi yeter’ düşüncesi sebebinden küçümsenmekte olan bir türdür. Bu tür asla yazılı çeviriler ile bir tutulmamalıdır. Çünkü yazılı çeviriyi gerçekleştirecek tercümanın düşünme, bekleme süresinin yanında yardımcı kaynaklardan faydalanabilecek zamanı bulunmaktadır yani anında çevirmesi gereken bir durum söz konusu değildir. Fakat sözlü çeviri söz konusu olduğunda tüm bu durumlar ortadan kalkmaktadır. Tercüman, bu noktada konuşmacı tarafından sözlü olarak ifade edilen kelime ve cümleleri duymakta ve aynı zamanda da anlayarak çevirisini en doğru şekilde yapmak zorundadır ve bazı durumlar söz konusu olduğu zaman zorluklar yaşanabilme ihtimali bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı ingilizce sözlü tercüme yapacak olan çevirmenlerin alanında uzman kişiler olması gerekmektedir diyebiliriz. Elbette ki bu zorlukları aşmış ve sözlü çeviri alanında daha da ilerleme kaydetmiş çevirmenler de bulunmaktadır. Sayıları oldukça az olmasına rağmen bu çevirmenlerde aktif olarak sözlü çeviri türünde çalışmalarını devam ettirmektedir. Ülkemizde sözlü çeviri alanındaki en yoğun ilgi simultane ve ardıl üzerinedir. Fakat sözlü çeviri alanı yalnız bu ikisi ile sınırlı değildir. Sektörde yer alan çevirmenler, yıllar içinde edindikleri tecrübeler ile artık sözlü çeviride gerçek manada uzmanlık kazanırlar. Tabii ki bu uzmanlığı edinebilen çevirmen sayısı belirttiğimiz gibi sınırlıdır fakat burada dikkat edilmesi gereken husus; bu ingilizce tercümanların yetkinlik ve çalışmalarını bir sonraki basamağa taşımış olmalarıdır. İşte sözlü çeviri türünde bir basamak atlayan çevirmenlerin çalıştığı kol ise retur tercümedir.

Peki retur tercüme nedir?

Burada sizlere retur tercüme türünün ne olduğundan bahsedeceğiz.

Retur tercüme, yalnızca çeviri alanında uzmanlık kazanmış olan çevirmenler tarafından yapılabilecek olan bir çeviri koludur. Zaten kelime kökü olarak Fransızcadan gelen retur kelimesi de işinde usta çevirmenler için kullanılmaktadır. Peki, bu kolun gereklilikleri nelerdir? Bu çeviri kolunda faaliyet gösteren çevirmen tek bir dil bilmek ile yetinmemektedir. Her şeyin başında çevirmenin en az iki adet hedef dili, kendi anadilinin yetkinliği derecesinde bilmesi gerekmektedir. Yani çevirmen, kendi anadilinden hariç olarak bir hedef dili daha iyi bir şekilde bilmek zorundadır. Böylelikle, çevirmen çeviriyi ana dilinden diğer bir dile çevirerek retur tercüme yapmış olur. Bu durum çevirmenin iki ana dile ya da daha çok ana dile sahip olması şeklinde tabir edilebilir. Bahsi geçen bu durum, gerçek manada dikkat gerektiren ve emek isteyen bir iştir. Çevirmenin kaynak dili, anadilinden hariç olarak bir başka hedef dile aktarma işi hiçte kolay değildir. Bu sebepten dolayıdır ki, sektörde bu yetkinlikte olan çevirmen sayısı oldukça azdır. Çünkü hal böyle olunca bu kolda hizmet veren çevirmenlerin gayet başarılı olmaları gerekmektedir. Bunun nedeni ise başka dilde hedef dil sahibi olmak hem çevirmenin sorumluluğunu arttırmakta olan bir durum hem de büyük bir ayrıcalıktır. İşte bundan dolayıdır ki çevirmenin söz konusu dili gerçekten ana dili yetkinliğinde bilmesi ve hatasız çeviri yapması gerekmektedir. Aksi bir durumda başka bir hedef dil sahibi olması önemini kaybetmektedir. Burada önem taşıyan nokta sahip olunan dilin anadil yetkinliğinde olmasıdır. İki ya da daha çok kaynak dile sahip olmak hiçbir anlam ifade etmemektedir.

Retur tercüme, çok büyük uzmanlık alanı gerektirmektedir ve çevirmenlerin kendilerinden son derece emin olmadıkları zaman boyunca bu alana girmemeleri önerilmektedir.