İngilizce Sözlü Tercümelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İngilizce Sözlü Tercümelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Herkes tarafından bilindiği üzere çeviri hizmeti sözlü ve yazılı olacak şekilde ikiye ayrılmaktadır. Sözlü çeviri de kendi içerisinde ardıl ve simultane olarak sıklıkla kullanılmakta olan yan dallara bölünmektedir. sözlü ingilizce tercümede meydana gelen zorluklar, yazılı tercüme ile kıyaslandığı zaman biraz daha çoktur. Çünkü sözlü çeviride her şey bir anda gelişir ve sözlü tercümanın geriye dönerek hatalarını düzeltebilme ihtimali yoktur. Her zaman uzman ve deneyimli yeminli tercümanlar tarafından yapılması doğru olan sözlü çevirilerde, tercümanın dikkat edeceği pek çok öğe bulunmaktadır. Öncelikle çevirmenin, konuşmacının söylediklerini düzgün ve hatasız bir şekilde çevirebilmesi için konuşmacıyı dikkatli olarak dinlemelidir. Ardıl çevirilerde, tercümanın önünde yer alan deftere küçük küçük notlar alması ve bu notlara bakarak çevirilerini gerçekleştirmesi önem taşımaktadır. Konferanslar, uluslararası kongreler, televizyon programları ve seminerlerde sık bir şekilde başvurulan ardıl ve simultane çevirilerde, çevirmen birden fazla kişiye seslenmektedir. Bu durumda, hem söylenilenleri en doğru biçimde aktarması hem de gayet hızlı olması gerekmektedir. Çevirmenin, gerçekleştireceği çevirilerden en doğru sonuca ulaşabilmesi için hedef dil ile kaynak dile gayet profesyonel düzeyde hakim olması, her iki dilin de konuşulduğu toplumun kültürünü bilmesi ve aynı anda çözüm odaklı düşünerek pratik bir zihne sahip olması gerekmektedir. Fakat bunlardan hariç dikkat gerektiren bir konu daha bulunmaktadır: Şive.

Şive; dillerin bölgesel konuşma tarzı olarak açıklanabilir. Şu şekilde açıklamak gerekirse; söz konusu bir tane dil bulunmaktadır. Fakat ülkenin her bir bölgesine göre bu dilin kullanımı farklılıklar göstermektedir. Örnek verecek olursak; Türkiye’de İstanbul tarafında gideceğim şeklinde telaffuz edilen kelime karadeniz yöresinde cideceğum şeklinde telaffuz edilebilir. Bu sebepten ötürü sözlü çeviri işini gerçekleştiren çevirmenin dikkat etmesini gerektiren konulardan birisi budur. Şiveyi diğer bir deyişle aksanı, dinleyicilere düzgün en doğru olarak aktarmayı becerebilen çevirmen, kültürler arası aktarımı da başarı ile gerçekleştirir. Hep söylendiği gibi çevirmenin görevi yalnız diller arası çeviri yapma değil; karşılarındaki toplumun kültürünün de doğru şekilde aktarılarak öğretilmesini sağlamaktır.

Sözlü çeviride tercümanda bulunan ifade yeteneğinin yüksek seviyede olması, kısa süre içerisinde doğru kelimeleri seçebilmesi kadar çeviri sırasında kullanılacak olan araçların kullanılması da önem teşkil etmektedir. Bu sebepten dolayı tercümanın tam teçhizatlı bir ortamda bulunması gerekmektedir. Günümüzde ingilizce tercüme yapan firmalar arasında pek çoğu bu konu için hizmetler sunmaktadır. Çoğunlukla yurtdışında ya da uluslararası düzenlenen kongreler, seminerler ve sempozyumlarda gereksinim uyandıran bu çeviri alanı titizlikle çalışılması gereken bir bölümdür. Yeminli çevirmen kadrosu ile noter tasdikli hizmet vermek oldukça önemli olsa da; gereken ekipmanlara sahip olmayan bir çeviri bürosu bu alanda başarı sağlayamayabilir. Peki, çevirmenin kabininde gerekli olan malzemeler nelerdir?

Kabinde mutlak bulunmak zorunda olan başlıca ekipmanlar mikrofon ile kulaklıktır. Bu ekipmanların çalışıp çalışmadığına dair kontroller konuşma başlamadan önce yapılmalıdır. Kontrollerin yapılmaması bütün toplantının kötü bir şekilde geçmesine sebep olabilir. Tercümanın konuşan kişiyi iyi bir açıdan görmesi ve dışarıdan hiçbir sesi asla duymaması gerekmektedir. Tercümanın kabini dışardan gelebilecek seslere karşı iyi bir şekilde izole edilmiş olmalıdır. Tercüme esnasında oluşabilecek herhangi bir arıza ihtimaline karşın bir teknik destek birimi mutlaka bulundurulmalıdır. Oluşabilecek herhangi bir arızada çevirmen sakinliğini korumalı ve teknik ekipten yardım almalıdır. Bu tür toplantılarda kullanılan ekipmanların kalitesi oldukça yüksek olmalıdır. Tercüme hizmeti veren bürolar bu konuda ucuza kaçmayarak çeşitli sertifikaları bulunan ekipmanları sağlamalıdır.