İngilizce Ardıl Tercüme Ne Demektir?

İngilizce Ardıl Tercüme Ne Demektir?

İlkçağlardan beri topluluk şeklinde yaşamaya başlayan insanlar, ilk günden beri birbirleri ile iletişim halinde olmuşlardır. Birbirleri ile konuşabilmeleri, dertlerini anlatabilmeleri kısacası iletişim kurmak hayatlarında oldukça önemli bir yer tutmuştur. Ancak durum kimi zaman zor evreler geçirmektedir. Her kültürdeki insanın farklı bir dil konuştuğunu düşündüğümüzde önümüze şu çıkacaktır: tüm topluluklar birbirleri ile iletişim sağlayamayabilirler. Böylesi bir durum söz konusu olduğunda farklı çözüm arayışları ile karşılaşmaktayız. Bunlardan birisi de tercümedir. Tercüme insanların kendi dillerini konuşmalarının sonrasında yaşadıkları pürüzleri çözebilmek için bulunmuş en önemli çözümdür. İnsanlar, geçmişten günümüze kadar çeviri sayesinde birbirleri ile iletişim kurmayı başarmış, birbirleri ile etkileşime girebilmiş hatta büyük medeniyetlerinin kurulmasının temellerini atmıştır. Çeviri insanların kendi kaynaklarını farklı dil ve kültürlere aktarabilmek, onlarla paylaşabilmek için yazılı olarak, farklı dil ve kültürlerle iletişim kurabilmek için de sözlü olarak iki ana dala ayrılmıştır. Tabii bu yazılı ve sözlü çeviri de kendi içinde kollara ayrılmıştır. Peki, çevirinin ana dallarından olan sözlü çevirinin bir alt kolu ardıl çeviri nedir?

Bir metnin ya da konuşmanın söylenildiği ya da yazıldığı zamandan hemen sonra yapılan çeviriye ardıl tercüme adı verilir. Bu çeviri simultane çeviriden biraz farklıdır. Simultane çeviride not alınmazken bu çeviride tercüman, konuşmacının konuşmalarını not alır ya da hafızasında tutar sonrasında hedef dile sözlü şekilde aktarır. Konuşan kişi birkaç cümle söyleyip bekler, bu sırada da ingilizce tercüman aldığı notlardan da yardım alarak hedef dile hızlı bir şekilde çevirisini gerçekleştirir. Uzman şekilde not tutmaya hakim tercümanlar daha da uzun olan konuşma bölümlerini aralıksız olarak çevirebilirler. Fakat not alma işlemi için tercüman kendine özgü bir teknik geliştirmek zorundadır. Çünkü konuşmacının bütün cümlelerini not almaya vakit bulamayacaktır. Bunun için ardıl çeviri yapan birçok çevirmen kendine özgü semboller geliştirmiştir. Böylelikle konuşmacının cümlelerinin önemli noktalarını anımsatacak işaretler ile ya da kısaltılmış kelimeler sayesinde notlar alır ve sonrasında çevirisini aldığı notlara bakarak ve aklında tuttuğu diğer kısımlarla birleştirerek tamamlar.

Ardıl çeviri, diyalog çevirileri ile kıyaslandığı zaman daha resmi olan ortamlarda gerçekleşmektedir. Bu çeviri sırasında çevirmenler, katılımcılarla birlikte toplantı masasındadır ve hiçbir teknik ekipman kullanmaz. Çeviri, Tercümanın konuşmacıyı dinleyip sonrasında hedef dile çevirerek karşıya aktarması ile yapılır. Bu sebepten yeminli tercüme ofislerinde bu alanda uzmanlaşmış kişiler bulundurulmalıdır.

Ardıl çeviri Nerelerde Kullanılır?

Sözlü tercümeler genellikle toplantıların çok kısa, resmi, teknik ya da gizli olması gibi durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Yazılı çeviri ile kıyaslandığı zaman ardıl çeviri daha çok dikkat ve çevrilecek olan dile tam hakimiyet gerektirir. Yazılı çeviriyi yaparken çevirmen gerektiğinde başa dönerek kontrol etme ya da düzeltme yapabilirken ardıl çeviri de böyle bir durum söz konusu değildir. Dinleme, konuşma ya da telaffuz yeteneği bulunmayan çevirmenin yapacağı çeviri kişilerin birbirini yanlış anlamasına ve bu sebepten ötürü de istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu açıdan seçilecek ardıl çevirmenin yeterliliğinin ve bilgi birikiminin araştırılması ile dile hakim olup olmadığının kontrol edilmesi size yarar sağlayacaktır.

ARDIL ÇEVİRİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ ORTAMLAR

Ardıl çevirinin gerçekleştiği ya da gerçekleşebileceği ortamlar maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır.

  • İş görüşmeleri ya da iş yemekleri
  • Turizm merkezleri
  • Hastaneler ya da doktor muayenehaneleri
  • Mahkemeler
  • devlet daireleri
  • Konferanslar
  • Diplomatik temaslar
  • Ticari temaslar ile anlaşma toplantıları
  • Uluslararası zirveler, konferanslar, sempozyumlar gibi pek çok çeşit organizasyonlar