İngilizce Türkçe Çeviri Nasıl Yapılır?

Bir metinde geçen diyalogları anlamak için o dilin sözcüklerini, dil bilgisini, ifade tarzını iyi bilmek gerekmektedir. Birçok kişi maalesef ki ikinci bir dile tam hakim olmadığından dolayı da yabancı bir metin ile karşılaştığında orada yazılı olanları ya tam anlayamamakta ya da yanlış anlamlar çıkarmaktadır. Veyahut resmi bir belge elinizde bulunuyor ancak siz bunu anlamıyor ve işlerinizi yoluna koyamıyorsunuz. Böyle bir noktada imdadınıza bir çeviri bürosu ya da bir çevirmen yetişerek size orada yazanları çevirerek anlamınızı sağlayıp yolunuza ışık tutabilir. Ancak burada çevirmenin de dikkat etmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bir dilden diğer bir dile çeviri yaparken pek çok farklı önemli küçük ayrıntılar yer almaktadır. Bunlardan birisi her dilin kendine has kalıplarının olmasıdır. Bunları bilmek ya da araştırmak çevirinin başarılı olması için gerekli kurallardandır. Yalnızca bir dili bilmek çeviri yapabilmek anlamına gelmemektedir. Çevirisi yapılabilecek metinler arasında; metinler, kitaplar, dizi ve film diyalogları bulunabileceği gibi bazı önem taşıyan resmi belgeler de bulunabilir. Ancak resmi belgelerin geçerli olabilmesi için yeminli tercüme yapılması gerekmektedir. Yani; noterden onay alan yeminli çevirmenler tarafından bu belgeler çevrilmelidir. Bu tür belgeler kendilerine özgü bir akademik dile sahiptirler. Bu durum söz konusu olduğunda da bir takım araştırmalar yapılarak çevirinin yapılması sizin yararınıza olacaktır.

Tüm dünyada evrensel dil olarak İngilizce kabul edilmektedir. Hemen hemen her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de bu dilin artık bilinmesi ve konuşulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Fakat yine bile tercüme işlemlerine ve çevirmenler ihtiyaç vardır. Türkçe’nin ki ile benzer bir dilbilgisi olmasa da İngilizce’nin de kendine has bir takım kalıpları, tanımları ve terimleri bulunmaktadır. ingilizceden türkçeye çeviri yapan bir çevirmenin ise profesyonel bir çeviri ortaya çıkarabilmesi için hem kaynak dili hem de hedef dili tüm özellikleri ile birlikte çok iyi bilmesi gerekmektedir.

Metin çevrilirken öncelikle tek tek cümle çevirmektense konunun geneline bir bakmak gerekmektedir. Bunun nedeni; bazı cümleler ya da kelimeler kullanıldıkları yere göre anlam değişiklikleri gösterebilmektedir. Anlam tamamen anlaşıldığı zaman kelimelerin hangi manada kullanıldığı bilinecek ve ona göre bir araya getirilmesi ile çeviri daha da kolaylaşacaktır. ingilizce türkçe çeviri konusunda dikkat edilmesi gerekli olan temel nokta budur.

Konu ve parça bütünlüğünün anlaşılmasından sonra güvenilir bir sözlük seçimi yapılmalıdır. Pek çok kolay kelimelerde online sözlüklerden faydalanılabilmektedir. Fakat teknik bir çeviri söz konusu olduğunda kesinlikle konu ile ilgili bir anlatım yapılmalıdır. Aksi bir durumda çeviride önemli hatalarla karşılaşılabilir. Kullanılan cümleler ya da kelimeler yabancı haber kaynaklarından ve kanallarından ya da benzer şekildeki kaynaklar aracılığı ile kontrol edilmelidir. Böylelikle kalıplar doğru şekilde kullanılabilir. Çevirinin doğallığı açısından bu önem teşkil etmektedir.

Türkçe’de Latin alfabesi kullanılsa da ingilizce türkçe tercümelerde bazı karakterlerde hatalar meydana gelebilmektedir. Mesela;  Türkçe’deki büyük İ ile I harfleri kimi zaman yanlış kullanılarak bazı teknik sorunlara sebebiyet verebilmektedir. Bu sebepten bu hatalara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Çeviriyi gerçekleştiren kimsenin çevirisi yapılan metnin içeriğine hâkim olması gerekmektedir. Çünkü çevrilecek her metnin kelimelerinde farklılıklar olabilir. En kolay saygı ya da sevgi sözcükleri bile yanlış çevrildiği zaman ortaya değişik anlamlar çıkabilmektedir. Bu sebepten çevirisi yapılacak içerikle ilgili çeşitli araştırmalar yapmak gerekmektedir. yeminli çeviri hizmetlerinin, tıbbi çevirilerin, akademik çevirilerin ve metin çevirilerinin uzman kişiler tarafından yapılması en doğrusu olacaktır.