İngilizce Tercümelerde Yapılan Hatalar

Uzman ingilizce tercüman, bir metni çevirirken doğrudan çeviri yapmak yerine anlam bütünlüğünü hedef dilde karşılayacak şekilde bozmadan çevirmelidir. Başka bir deyişle; çevirinin yabancı dilden başka bir dile çevrilirken mantıklı, anlatılmak istenilen düşüncenin anlam bütünlüğü bozulmadan o dilde bulunan en uygun yapı göz önüne alınarak çevrilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni ise eğer çeviri yanlış yapılırsa anlatılmak istenilen düşünceler farklı algılanabilir hatta belki yanlış anlaşılmalara bile sebebiyet verebilir. Bu da siyaset ya da iş dünyasında yanlış iş bağlantıları oluşması, hoş olmayan olaylar yaşanması, farklı sözleşmeler sonucunda hukuki sorunların ortaya çıkması gibi sebepleri doğurabilir.

Yapılacak ingilizce tercümenin doğru ve eksiksiz bir çeviri olması için çeviriyi gerçekleştirecek çevirmenin ana dili ve hedef dili çok iyi bilmesi ve her ikisine de hakim olması gerekir. Çeviride yer alan yapılara, fiil çekimlerine dikkat etmesi ve her zaman birebir çevirilerden kaçınması lazımdır. Çünkü diller de insanlar gibi birbirinden farklı özellikler sergilemektedir ve bazı kelimeler tam olarak birbirini karşılamamaktadır. Her yanlış yapılan çeviri, çevirmen için olsun ya da müşteri için olsun hem maddi olarak zarar verir hem de güvenilirliği sarsar. Bu nedenden ötürü profesyonel ingilizce tercüme yapabilmenin altın kuralı, ana dil hakimiyeti kadar hedef dilin de hakimiyetinin en üst seviyede olması gerektiğidir.

Bir diğer konu ise çevirmen ingilizce türkçe tercüme yapacağı metni iyi tanımalı, çalıştığı kişilerle doğru ilişkiler kurmalı, terimlerin karşılığını tam bilmelidir. Genel anlamda çeviri işi çevir teslim et gibi basit bir süreç değildir. Günümüz çeviri piyasasında en çok hata yapılan alan teknik çeviridir. Bunun sebebi ise çevirinin bir kalıba oturtulamamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü teknik çeviri basit uzmanlık alanı değil, birçok uzmanlık alanını içine alan ve yüksek tecrübe gerektiren bir kategoridir.

Teknik çeviri alanına dahil olan belgelerdeki ortak özellik, bütün dillerde aynı anlamda bulunan küçük ancak son derece önem taşıyan ayrıntıların çokça yer almasıdır. Teknik çeviri için bu ayrıntılar özel dikkat ve ilgi gerektirdiğinden dolayı görsel referanslar, birimler ve adlandırmalar gibi küçük detaylar kendi içlerinde idare eder düzeyindeki bir çeviriyi yerle bir etmeyi sağlayacak bir güç barındırır.

Çevirmenlik mesleğinin en zor yanlarından birisi, belgedeki bütün terimlerin diğer dillerde eşdeğerinin bulunmasının ya da bilinmesinin çevirmen tarafından mümkün olmamasıdır. Bu sebepten yaptıracağınız çeviriden tam bir performans almak, kaliteli bir çeviri bekleyebilmek için belgede yer alan terimlerin hepsinin diğer dillerde yer alan karşılıklarını bir dosyaya kaydetmeniz ve dosyayı da çevirmen ile paylaşmanız gerekmektedir. Böylelikle istediğiniz değişiklikler yapılarak çeviri sürecine başlanır ve teknik çeviride tutarlılık sağlanarak doğru terim kullanımı garanti altına alınır.

Kimi zaman teknik çevirinin hatalı yapılmasının sonuçları çok büyük olabilir ve bunu ne yeminli çevirmenler ne de çeviri büroları üstlenebilir. Bu sebepten ötürü eğer teknik bir çeviri yaptıracaksanız diğer çevirilerden farklı olarak alanında uzman bir çevirmen seçmeniz sizin için en doğru tercih olacaktır. Bu mantıkla çalışan yani, profesyonel çeviri kadrosunda mühendislik, tıp, veterinerlik, akademik alanlarda eğitimlerini tamamlayan çevirmenlerin bulunduğu birçok çeviri bürosu bulunmaktadır. Bu tür çeviri bürolarında çalışan çevirmenler ile çalışmanız çevrilecek olan belgedeki hata payını da en aza indirgemeye zemin hazırlayacaktır. Bu sayede uzman kişileri tercih ettiğinizden dolayı hem siz hem çevirmenlik bürosu hem de çevirmen çok büyük yük almamış olacak ve çevirinizin kalitesi beklentilerinizin yukarısında yer alacaktır.